Implementácia projektov


Vo fáze implementácie projektov medzi nami poskytované služby patrí:

  • 3D konštrukcia a dokumentácia pre výrobu prototypu
  • ostatná technická dokumentácia (návody na obsluhu a údržbu, zoznamy subdodávok, predpisy pre skúšanie a pod.)
  • katalógy náhradných dielov
  • zabezpečenie výroby, spolupráca pri výrobe prototypu
  • spolupráca pri skúškach a schvaľovaní výrobku
  • konštrukčná dokumentácia pre výrobu overovacej série


IPM ENGINEERING, s.r.o., All Rights Reserved