Vývojový softvér


Tvorba 3D modelov, konštrukčnej dokumentácie a ilustrácii je primárne vytváraná komplexným softvérovým riešením od spoločnosti PTC. Z produktovej rady využívame hlavne softvér Creo ( Pro/E), Arbortex, Windchill.

Pre tvorbu Katalógov Náhradných Dielov využívame softvér eCATALOGizér. Pre tvorbu elektrických schém a zväzkov využíva naša spoločnosť softvér Engineering Base od spoločnosti AUTOTEC.

Naša spoločnosť tak isto disponuje licenciami softvéru Solid Edge.

Po dohode so zákazníkom je možné ukladať vytvorený 3D model, konštrukčnú dokumentáciu a ilustrácie do rôznych výmenných formátov.IPM ENGINEERING, s.r.o., All Rights Reserved