Vývoj výrobku


Pri vývoji výrobkov poskytujeme komplexné služby zahrňujúce:

  • štúdie uskutočniteľnosti
  • tvorba technického projektu
  • návrh koncepcie a variantných riešení
  • pevnostné a technické výpočty

IPM ENGINEERING, s.r.o., All Rights Reserved