Ďalšie služby


Pre maximálnu spokojnosť klientov a zabezpečenie komplexnosti ponúkaných služieb zároveň zabezpečujeme:

  • rozkresľovanie a prekresľovanie jestvujúcej dokumentácie
  • úprava jestvujúcej dokumentácie
  • zmenové riadenie jestvujúcej dokumentácie
  • optimalizácia súčasných riešení
  • pevnostné výpočty (MKP analýzy)
  • odborné poradenstvo
  • napĺňanie databázy WINDCHILL
  • tvorba ilustrácii pre KND
  • tvorba ilustrácii montážnych postupov

IPM ENGINEERING, s.r.o., All Rights Reserved