História


Spoločnosť bola založená vo februári 2005. Je zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. Sro., vložka 22303/S.

Podnetom na jej založenie bola skutočnosť, že v tom čase bola ukončená transformácia mnohých strojárskych podnikov, ktoré však vlastnými kapacitami neboli schopné zabezpečiť si inováciu alebo vývoj vlastných výrobkov a tieto činnosti potrebovali zabezpečiť externými kapacitami.IPM ENGINEERING, s.r.o., All Rights Reserved